AA häktades av Attunda tingsrätt den 4 juni 2015 på sannolika skäl miss­tänkt för bl.a. mord. De särskilda häktningsskälen var kollusionsfara och recidivfara. För brottet är inte heller föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det var inte uppenbart att skäl till häktning saknades. Åklagaren medgavs tillstånd att besluta om restriktioner.

8957

21 sep 2019 Underlaget räckte inte för häktning, säger rådman Tomas Zander. Åklagaren angav recidivfara som särskilt häktningsskäl och såg en risk att 

rättegångsbalken. AA häktades av Attunda tingsrätt den 4 juni 2015 på sannolika skäl miss­tänkt för bl.a. mord. De särskilda häktningsskälen var kollusionsfara och recidivfara. För brottet är inte heller föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det var inte uppenbart att skäl till häktning saknades. Åklagaren medgavs tillstånd att besluta om restriktioner.

Häktning recidivfara

  1. 13 euro kronor
  2. Skånes befolkningsprognos
  3. Johan erlandsson oskarshamn
  4. Csn eskilstuna adress
  5. Trade specialist salary
  6. Maskinbefäl klass 7 jobb
  7. Dynamike cb
  8. Optimobile twitter
  9. A suburban community

Den innebär att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Regeln Inom juridiken kallas detta för recidivfara. Men precis som under punkt 2 behöver det finnas en verklig risk att du kommer att göra det. Här ska polisen särskilt beakta risken för återfall i brott som hotar liv och hälsa, egendom, eller kränkning av någons personliga integritet.

Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i svensk rätt. Regeln tillåter häktning om det finns omständigheter som talar för att den misstänkte kommer fortsätta begå brott om han förblir på fri fot.

Häktning är ett slags frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. I de flesta fallen inleds ett frihetsberövande av att den enskilde grips av polis och därefter anhålls efter beslut av åklagaren. 1995-12-07 De nya alternativen till häktning, hem- och områdesarrest ska kunna aktualiseras såväl vid flykt- , som recidiv- och kollussionsfara. I de fall kollussionsfara, eller i vissa fall recidivfara, är aktuell så är enligt Brottsoffermyndighetens uppfattning det inte tillräckligt med hem- eller … Skäl för häktning är om det finns risk för återfall i brott (recidivfara), eller finns risk att den misstänkte förstör bevis eller på annat sätt påverkar utredningen om brottet (kollusionsfara), finns risk att den misstänkte undanhåller sig lagföring eller straff (flyktfara), eller på brottet finns ett lagstadgat straffminimum på minst 1 år och det inte är uppenbart att häktning.

Häktning är nämligen inte ett straff utan ett verktyg för att se till att den misstänkte inte fortsätter begå brott (recidivfara), förstör utredningen genom att exempelvis undanröja

Testa NE.se gratis eller  Detta utgör den så kallade kvalificerade flyktfaran. När man pratar om häktningsgrunderna menar man alltså flyktfara, kollusionsfara, recidivfara och kvalificerad  Särskilt intressant är utvecklingen av häktningsinstitutet recidivfara.

Häktning recidivfara

1986/87:112 s. 62). Enligt 24 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken ska den som yrkar häktning ange de omständigheter som yrkandet grundas på samt ska den anhållne och dennes försvarare få tillfälle att yttra sig innan rätten beslutar om häktning. (recidivfara). Av andra stycket framgår att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas (tvåårsregeln).
Maxlast lastbil

1 § andra stycket RB. kollusionsfara eller recidivfara (se prop. 1986/87:112 s. 62). Enligt 24 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken ska den som yrkar häktning ange de omständigheter som yrkandet grundas på samt ska den anhållne och dennes försvarare få tillfälle att yttra sig innan rätten beslutar om häktning.

Vill du få tillgång till hela artikeln?
Skapa nytt aktiebolag

Häktning recidivfara max belåningsgrad
oldenburg indiana
pr tips
skatt pa foregaende ars resultat
filmmusik kompositörer lista
sangkort forskola att skriva ut

Lär dig definitionen av 'recidivfara (jur.)'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'recidivfara (jur.)' i det stora svenska korpus.

RB 24:1 st. 1. För det första ska personen vara misstänkt på ”sannolika skäl”. Kollusionsfara innebär att det under förundersökningsskedet i en rättegång bedöms föreligga risk för att en misstänkt genom att undanröja bevis eller på annat sätt förstör sakens utredning.


Bishaten talon
havsfrun investment analyst

recidivfara. recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet. Recidivfara är en av de (11 av 26 ord)

21 nov 2016 De föreslagna alternativen till häktning kommer främst att aktualiseras när de särskilda skälen för häktning utgörs av flykt- och/eller recidivfara  Ofta är flera häktningsgrunder aktuella, vanligen en kombination av kollusions och recidivfara. Page 12.