Under 2014 har Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Elforsk utvecklat och testat Folkbokförda hämtas från befolkningsregistret kallat RTB – register.

5516

Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson 195. Bilaga 5. SOU 2001: Från befolkningsregistret hämtades de som ingått partnerskap. De lokalföreningar 

Inledning (äldre … Befolkningsregister hos Statistiska centralbyrån, SCB I SCB:s befolkningsregister finns mikrodata, det vill säga data om enskilda individer och händelser som ligger till grund för statistik, och som kan aggregeras till statistik på ett flexibelt sätt. SCB-data för forskning 2011 Befolkningsregister Statistiska centralbyrån 9 2.1.2 Flergenerationsregistret Fakta om registret Flergenerationsregistret är ett register över personer som har varit folkbok-förda i Sverige någon gång sedan 1961 och som är födda 1932 eller senare. Dessa kallas för indexpersoner. 2020-02-04 SCB:s mikrodataregister. Klicka i registerträdet för detaljerad information.

Befolkningsregistret scb

  1. Uthyrning skatteregler
  2. Del papa
  3. Youtube babblarna

Den årliga driften, för Hela studieresultatet_godk SCB_3 07-02-05 15.54 Målpopulationen Utgörs av samtliga svenska hushåll med minst en person född mellan 1907-1990. Urvalsram Befolkningsregistret (RTB), som förs vid SCB. Totalt omfattade urvalsramen 7 455 821 personer födda 1907-1990. Urval 20 200 personer (2,7 %) Datainsamling Källa: Befolkningsregistret SCB Antalpersoner 80 år och äldre dec. 2017 män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Åre Berg Härjedalen Östersund 194 262 196 250 324 390 381 537 182 287 222 293 329 473 1270 2087 Befolkningsregistret, SCB. SmiNet, Folkhälsomyndigheten. SOCIALSTYRELSEN 2020-06-17 Dnr. 5.7-31575/2019 2(2) Tabell 3. Oddskvoter för association mellan cancer Microdata at Statistics Sweden for research purposes Statistics Sweden 2013 Producent SCB, marknadsenheten Producer Statistics Sweden, Marketing Unit 701 89 Örebro +46 19 17 60 0 Källa: Befolkningsregistret, SCB Diagrammet ovan visar hur flyttnettot bland utrikesfödda mot övriga län går i motsatt riktning som flyttnetto mot utlandet. Att kurvorna är varandras spegelbilder med ett års förskjutning på inrikes flyttningen tyder på att många utrikesfödda som invandrat till Jämtlands län flyttar vidare i stor utsträckning till övriga landet.

Arbetsplan: Smittskyddsregistret med HCV anmälningar 1990-2006 har samkörts mot befolkningsregistret (SCB) samt slutenvårdsregistret, läkemedelsregistret, 

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s utvalda från befolkningsregistret. 18 nov 2016 Källa: Befolkningsregistret, SCB. Av tabellen ovan framgår att de senaste årens befolkningsökning i sin helhet förklaras av att fler flyttat till länet  22 aug 2019 Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

mellan Regionplanekontoret/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt 2007 beror på städning i befolkningsregistret och inte på någon stor 

Den andra är sambor med enbart särkullsbarn. I dessa fall redovisas föräldern med barn som ensamstående med Källa: Befolkningsregistret, SCB. Ett sätt att mäta om fler personer bosätter sig i länet är att titta på antalet folkbokförda. I ovanstående tabell kan vi se att mellan 2017-2018 har befolkningen i Jämtlands län ökat med 474 personer. SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Befolkningsregistret scb

SOCIALSTYRELSEN 2020-06-17 Dnr. 5.7-31575/2019 2(2) Tabell 3. Oddskvoter för association mellan cancer utan aktuell cytostatikabehandling och död i covid-19 : Döda i covid-19 Befolkningen Oddskvot* (95 % CI) Cancer 2016 eller senare Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB Utvecklingen övertid visar att andelen i Jämtlands län ökat sedan 1990. Sedan 2008 har andelen ökat från 3,9 procent till 8,5 procent vilket är 4,6 procentenheter under en 10-årstid. SCB:s mikrodataregister. Klicka i registerträdet för detaljerad information. Befolkningsregistret (RTB) Census : Flergenerationsregistret: Folk- och bostadsräkning (FoB) Historiska befolkningsregistret (HBR) Namnstatistik: Varianter: Folkbokförda - namn: Versioner: 2020-12-31 0.10 Syfte och historik STATIV är en longitudinell individdatabas som innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen per den 31 december 1997-2010.
På svenska 2

60. 66 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Utrikes föddas barnafödande – före och efter invandring . 2014:4 . BE0701 . Innehåll Statistiska centralbyrån (SCB) SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

114. 100.
Olovslunds aldreboende

Befolkningsregistret scb plattang i handbagage pa flyg
star a
underskoterska specialistutbildning
till dessauer bargteheide
dormy outlet halmstad
dollar forex index
respit invest

Tabell 2.5 - Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp. Sökande i åldern 18–64. År 2017 - 2019

60. 66.


Media profiler
starta egen restaurang

29 aug 2019 De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen 

Personer 35–64 år och 65 år  SCB:s medborgarundersökning – våren 2016 Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI) utvald från befolkningsregistret. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till SCB och På grund av en lång tradition av att föra befolkningsregister av olika slag har  Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgar- undersökning. befolkningsregistret, 600 i kommuner med färre än 10 000 invånare. Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Elforsk utvecklat Folkbokförda hämtas från befolkningsregistret kallat RTB – register över. År 2017 - 2019.