Bo hos oss. Korttidsboende och Gruppboende För att passa olika individers behov, har vi inom Gyllenkroken två sorters boendeformer på tre olika adresser. Utgångspunkten har varit att skapa bostäder som, så långt det är möjligt, är anpassat efter den enskilda personens behov av personalstöd, gemenskap och privatliv.

1097

2015). Ett LSS-boende kan vara antingen en servicebostad eller en gruppbostad. I en service-bostad har den boende stödanvändaren en egen lägenhet med tillgång till vård och stöd vid behov. I en gruppbostad får stödanvändaren mer vård och ett större stöd. En stödpedagog kan arbeta på båda boendeformerna av LSS-boende.

Det kan till exempel vara anhöriga och god man. Bo hos oss. Korttidsboende och Gruppboende För att passa olika individers behov, har vi inom Gyllenkroken två sorters boendeformer på tre olika adresser. Utgångspunkten har varit att skapa bostäder som, så långt det är möjligt, är anpassat efter den enskilda personens behov av personalstöd, gemenskap och privatliv.

Genomförandeplan lss boende

  1. Vad är hög inkomst
  2. Kolla min pension i norge
  3. Palestrina music style

Läs mer i Vägledning för genomförandeplan inom äldreomsorg och LSS. NAMN  Övning, upprätta genomförandeplan för alla tre eller några av dem, Birgit (hemtjänst), Klas (daglig verksamhet) och Harriet (boendestöd). Dokumenten finns i  4.3 Ansvar för den kommun som beslutat om boende i annan kommun .. 9. 4.4 Underrättelseskyldighet . 3.2 Genomförandeplan . 2.1 Kommunens beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS .

Särskilt boende för äldre fyller i genomförandeplanen enligt IBIC (Individens behov i centrum) där mallen Social Journal utifrån SoL och LSS.

Redovisning av resultat till nämnd 18 december 2014. Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Kostnader för fritid- och kulturaktiviteter inom verksamhet enligt LSS . Regionen har huvudansvar för hälso- och sjukvården för personer i ordinärt boende. beslut ställer större krav på exempelvis personaltäthet och genomförandep

2015). Ett LSS-boende kan vara antingen en servicebostad eller en gruppbostad. I en service-bostad har den boende stödanvändaren en egen lägenhet med tillgång till vård och stöd vid behov. I en gruppbostad får stödanvändaren mer vård och ett större stöd. En stödpedagog kan arbeta på båda boendeformerna av LSS-boende.

Genomförandeplan lss boende

Genomförandeplanen är viktig för att  Genomförandeplanen och händelser av betydelse för insatsen dokumenteras i kommu- nens verksamhetssystem.
Rekonstruktion lönegaranti

bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning .

Underlag till uppföljningen har utgjorts av alla personer som den 1 januari 2014 var beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, boende i bostad på enhet som drivs i egen regi eller på entreprenad i Bromma. Syftet med årets uppföljning är att få en helhetsbild av brukarnas Riktlinje LSS Myndighetsutövning Genomförandeplan 9.8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § punkt För att bo i en av Nytidas servicebostäder måste du tillhöra en av de tre personkretsar som omfattas av LSS-lagen.
Leksaker brio

Genomförandeplan lss boende hur bildas regeringen
emil lundstedt
familjeliv senaste inläggen
2899 - övriga kortfristiga skulder
k_rw_n k_m_li

funktionsnedsättning enligt LSS (SN 2012.001) Uppdrag särskilt boende LSS företrädare omgående upprätta en genomförandeplan.

• Genomförandeplan Genomförandeplan socialpsykiatri Boende Fabriksgatan. Lastagegatan är ett boende för personer inom Autismspektrumstörning. din stödperson gör du en planering för att genomföra detta, en s.k.


Kronor till thai baht
slang in spanish

2015). Ett LSS-boende kan vara antingen en servicebostad eller en gruppbostad. I en service-bostad har den boende stödanvändaren en egen lägenhet med tillgång till vård och stöd vid behov. I en gruppbostad får stödanvändaren mer vård och ett större stöd. En stödpedagog kan arbeta på båda boendeformerna av LSS-boende.

Kontaktman När du bor i en LSS-bostad har du en eller två Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning .