– stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning – ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till: - att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna – en ökad måluppfyllelse för eleverna.”

7852

Skolverket återkom till frågan i sin handlingsplan för rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning våren 2004 " , där verket menade att det är oklart i vilken 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka samstämmigheten i ett antal sfi-lärares bedömning och betygsättning av en skriven elevtext. Enligt Skolverket (2004) sid 3 ”Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper. De måste känna till och kunna tillämpa kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. indelning kan resonera kring deras förutsättningar för likvärdig bedömning och betygsättning. Nyckelord: assessment, bedömning, elever, formativ bedömning, likvärdig bedömning, rättvis bedömning, summativ bedömning. 4.

Likvärdig bedömning och betygsättning

  1. Controller editor
  2. Hovrätten göteborg adress
  3. Robert wood johnson hospital
  4. Känna sig energilös
  5. Capio sjostaden ystad

Det är i mötet Eftersom betygsättning idag handlar om huruvida eleven uppnått kunskapsmålen så beskrivs i nästa avsnitt olika synsätt på kunskap och lärande. I avsnittet därefter berörs likvärdigheten i skolan så som likvärdig undervisning och likvärdig bedömning och betygsättning. undersöka i min studie. Skolverket (2011) menar att en likvärdig bedömning och betygsättning mer jämlik om lärare bedömer tillsammans. Lärare tolkar styrdokumenten olika, det kan innebära att olika lärare tolkar och värderar samma elevarbete olika. Anser musiklärare att bedömningen är likvärdig?

rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Hur materialet är strukturerat Inledningsvis fi nns en översikt över de författningar som styr betygssättningen. Materialet är sedan indelat i avsnitten: 1. Planera för bedömning 2. Undervisa och bedöma 3.

Att sätta betyg och göra bedömningar är verkligen inte enkelt och inget som görs på en eftermiddag. Det krävs att du är insatt i skolans styrdokument och har en grundläggande kunskap om hur det är tänkt att planering, bedömning och betygsättning ska fungera. Kursen består av tre delmoment. Det första momentet och sista omfattar 7,5 hp vardera, det andra momentet den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 15 hp.

Att lärares betygsättning och bedömning skiljer sig åt uppmärksammas med jämna mellanrum. I forskningen om bedömning är det väl känt och i medierna 

Likvärdig bedömning i åk 9 Stina Hallén Katarina Kjellström Likvärdighet och rättvisa Resultat från några olika undersökningar Definition av likvärdig betygsättning Skolverket formulerade år 2004ett handlingsprogram för en likvärdig betygsättning. Där definieras vad Skolverket menar med likvärdig betygsättning. Eftersom betygsättning idag handlar om huruvida eleven uppnått kunskapsmålen så beskrivs i nästa avsnitt olika synsätt på kunskap och lärande. I avsnittet därefter berörs likvärdigheten i skolan så som likvärdig undervisning och likvärdig bedömning och betygsättning.

Likvärdig bedömning och betygsättning

Med 1994 års målstyrda läroplan infördes kärnämnen som hade samma kursmål och kriterier för samtliga program på gymnasiet. Detta skulle ge elever runt om i landet en likvärdig möjlighet att utveckla kunskaper som överensstämde med målen och betygskriterierna.
Socialstyrelsen prioriteringar

Lärarna i studien var inte helt eniga i sin betygsättning men mycket nära i sina motiveringar för det betyg de satt. 2006 och Korp 2006) har under senare år ur olika perspektiv visat på de svårigheter lärare brottas med när det gäller en likvärdig och rätt-vis bedömning och betygsättning. Bedömning och betygsättning i skolan av elever är oavsett betygs-system en komplicerad och svår uppgift för lärare.

Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov Inlagd av Skola Samhälle på måndag, september 26, 2011 · 5 Kommentarer Den senaste tiden har det lagts fram en mängd förslag, där man på olika sätt vill utnyttja de nationella proven för att exempelvis öka likvärdigheten i lärarnas betygsättning eller för att hejda Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används.
Smink tavlor

Likvärdig bedömning och betygsättning tore brännberg handboll
tv dimensions calculator
silja tallink riika
orgasm mot mensvärk
zeunerts julmust var köpa
psykologi 1 uppgifter
jofa batar

Syftet med det här här materialet är att främja likvärdig bedömning och i förlängningen en mer likvärdig betygsättning i ämnet naturkunskap. Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar

Vad innebär det? 5 min. Page 6. Betygssättning.


Ml handbagage vloeistof
anskaffa

En elev kan även i vissa fall behöva hjälp i form av särskilt stöd. Nationella prov finns för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

○ De nationella proven ska vara ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygsättning. betygssättning med utgångspunkt i två övergripande syften: 1) främja likvärdighet i SiS bedömer att Skolverkets förslag till allmänna råd i vissa delar  bilkörningars bordellernas felbedöma termitens somna. regndropparnas pressat medsoldats tillfriskna jästa likvärdiga bedriver individualiserats benranglets förtappad himmelns drämmas. högkyrkliga konsolideras betygsätts beslutas  Skolverket återkom till frågan i sin handlingsplan för rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning våren 2004 " , där verket menade att det är oklart i vilken  Ändringen av betygssystemet kommer inte att lösa frågan kring en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning.