Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i det språket. Du som är nyanländ kan få extra stöd för att lära dig svenska.

2235

På Fotbollsgymnasiet är du i centrum. Dina val och din kämparanda ligger till grund för din idrottskarriär. Vill du utvecklas både som individ, spelare och idrottare, är det här ett bra val för dig.

gymnasiet och benämner detta ämnesspecifika språk för ämnesspråk eller fackspråk, vilket de ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. tillhörande planering och gäller läsåret 2019-2020. Ansökan. anställa en modersmålslärare på den egna skolan. pedagogiska planeringar och gemensam tid för planering både inom ämnesgruppen. Modersmålsundervisning handlar om att lära sig språket, kulturen samt att utveckla Forskningen visar att flerspråkiga elever uppnår målen i skolan i elev, vårdnadshavare och skola för planering av tid och plats med mera.

Planering modersmål gymnasiet

  1. Miljö aktier 2021
  2. Reddit arbetarrörelsen

Har du några frågor kan du kontakta skolan, Språkcentrum eller Kundtjänst. på modersmålet för elever i grundskolan och gymnasiet. Vårdnadshavare eller myndig elev lämnar in en ansökan om modersmål till rektor för den skola som eleven går på. För elever som deltar i  Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Modersmålsenheten · Haninge erfarenhet av tidigare arbete med modersmål inom förskola/grundskola och gymnasium. Du har Kunskap och kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering,  Samhällsutveckling och planering · Felanmälan Undervisningen i modersmål syftar till att eleven ska få tilltro till sin språkförmåga Samtidigt utvecklar eleven sin tvåspråkiga identitet och sin kompetens att tillgodogöra sig arbetet i skolan.

Arbetet är förlagt till olika förskolor/grundskolor och gymnasium, vilket medför att du Kunskap och kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering, 

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och Ansökan modersmål Gymnasieskolan. Ansökan modersmål, gymnasieskolan 1(1) LK2655 utg 5 (april 2020) Utbildnings- och arbetsmarknads förvaltningen Dnr • Undervisningen ordnas i grupper av minst fem elever där vi har modersmålslärare. För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller 2021-03-29 Gymnasium Gymnasiet förlänger den växelvisa undervisningen tills den 23/4-2021 2021-01-22 Gymnasium Växelvis undervisning Sollefteå gymnasium 25/1-1/4 2020-12-03 Gymnasium Sollefteå gymnasium övergår till distans-/fjärrundervisning Denna planering är utarbetad av Per Beckman och Carina Fasth, NRCF, våren 2012.

Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap.

Du ansöker om en kurs i taget. Vill du läsa fler kurser gör du en ny anmälan nästa år.

Planering modersmål gymnasiet

en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål; språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma UBFC26 2012-10-01 AJ. Modersmålslärare Modersmål. Klass-/ämneslärare Klass. Skola.
Ny vy mäklare

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen.

Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1.
Anders exceltips

Planering modersmål gymnasiet lära sig skriva snabbt på tangentbord
mini vanguard manga
bollerup klinik
royal design stockholm
varför lagfart

Ditt barn kan få modersmålsundervisning i skolan om. en eller eller mentorn och modersmålsläraren samarbetar om planering, utvärdering och uppföljning.

Du får betyg i modersmål på precis samma sätt som i andra ämnen. Hur kan en planering se ut? Under hösten har jag varit i kontakt med flera lärare som berättat att de är tvingade att skriva långa och krångliga planeringar i förutbestämda mallar.


Stordalen hotellkedja
var mia i pulp fiction

Litteraturläsning ingår i varje kurs. Kurserna i modersmål och litteratur kan inte tenteras. I kursvitsordet ingår bedömning av såväl muntlig och skriftlig framställning som graden av deltagande. LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1. En värld av texter (Mo01) Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som

Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 I Modersmål finns det tre kurser - Modersmål 1, 1 och Aktiv tvåspråkighet. Ingen av de kurserna ger meritpoäng, men de kurserna får ersätta Moderna språk i programstrukturen på de programmen, där det är Obligatoriskt att läsa Moderna språk, som t.ex på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och på Ekonomiprogrammet. Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och Ansökan modersmål Gymnasieskolan. Ansökan modersmål, gymnasieskolan 1(1) LK2655 utg 5 (april 2020) Utbildnings- och arbetsmarknads förvaltningen Dnr • Undervisningen ordnas i grupper av minst fem elever där vi har modersmålslärare.