Kontrollplan för marklov enligt plan- och bygglagen. BYGGHERRE (beställare). Namn/företag. Person‐/organisationsnummer. Adress. Postadress.

4948

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN. Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Nybyggnad av växthus Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

  1. Forslag på engelsk
  2. Sprakresor engelska
  3. Fastighetsmoms utbildning
  4. Norrmejerier kund
  5. Studentportal
  6. Könsfördelning volvo
  7. Anna ohman sampler

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Mur och plank. Sida 1.

Dokumentet är skyddat och blir licensierat endast till er som betalar för dokumentet. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga 

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Fasadändring.

ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder 

Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE ( Beställare).

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Uterum Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) E A-ritning (arkitektritning) - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora  Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan. Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få  Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan.
Mia rajalin psykolog

KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning:.

Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning.
Iso 12100 pdf

Kontrollplan enligt plan och bygglagen bo sodersten international economics pdf
låna 2 miljoner till hus
forvantad livslangd
by blogger ne demek
gå ner 40 kg på 4 månader
last
registreringsbevis bolagsverket enskild firma

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt. 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Byggherren är 

Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan Kontrollplan enligt Plan - och bygglagen (för enkel åtgärd) Fastighetsbeteckning: Byggherre Ärende: Åtgärd . Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontrollant Kontrolldatum Kontrollantens signatur Namn/företag Adress och telefon Sakkunnig: Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked.


Katja kettu barnmorskan
ragnhilds gate 100

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att uppfyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt.